ZLV Online

Name of article:Vliv původu a třídění semen smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) na kvalitu vypěstovaných semenáčků
Number:3
Year:2014
Author:Jan Leugner, Antonín Jurásek, Jarmila Martincová

Description of article

Vliv původu a třídění semen smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) na kvalitu vypěstovaných semenáčků.
[Influence of origin and sorting seeds on quality of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) seedlings] 190 - 197.