ZLV Online

Název článku:Vliv původu a třídění semen smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) na kvalitu vypěstovaných semenáčků
Číslo:3
Rok:2014
Autor:Jan Leugner, Antonín Jurásek, Jarmila Martincová

Popis článku

Vliv původu a třídění semen smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) na kvalitu vypěstovaných semenáčků.
[Influence of origin and sorting seeds on quality of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) seedlings] 190 - 197.