ZLV Online

Name of article:Vliv zpracování těžebních zbytků a následné mechanické přípravy půdy na chemické vlastnosti půd přirozených borů
Number:2
Year:2015
Author:Jiří Remeš, Lukáš Bílek, Martin Fulín

Description of article

Vliv zpracování těžebních zbytků a následné mechanické přípravy půdy na chemické vlastnosti půd přirozených borů.
[Effect of processing of logging residues and following mechanical soil preparation on the soil chemical properties of natural pine stands] 138 - 146.