ZLV Online

Název článku:Vliv zpracování těžebních zbytků a následné mechanické přípravy půdy na chemické vlastnosti půd přirozených borů
Číslo:2
Rok:2015
Autor:Jiří Remeš, Lukáš Bílek, Martin Fulín

Popis článku

Vliv zpracování těžebních zbytků a následné mechanické přípravy půdy na chemické vlastnosti půd přirozených borů.
[Effect of processing of logging residues and following mechanical soil preparation on the soil chemical properties of natural pine stands] 138 - 146.