ZLV Online

Name of article:Vplyv pestovných opatrení a prírodných disturbancií na hrúbkový prírastok porastov v prebudove na výberkový les
Number:4
Year:2014
Author:Ján Jaďuď, Milan Saniga, Miroslav Balanda

Description of article

Vplyv pestovných opatrení a prírodných disturbancií na hrúbkový prírastok porastov v prebudove na výberkový les.
[Effect of silvicultural treatments and natural disturbances on the diameter increment of forest stands under the conversion to selection structure] 264 - 271.