ZLV Online

Název článku:Vplyv pestovných opatrení a prírodných disturbancií na hrúbkový prírastok porastov v prebudove na výberkový les
Číslo:4
Rok:2014
Autor:Ján Jaďuď, Milan Saniga, Miroslav Balanda

Popis článku

Vplyv pestovných opatrení a prírodných disturbancií na hrúbkový prírastok porastov v prebudove na výberkový les.
[Effect of silvicultural treatments and natural disturbances on the diameter increment of forest stands under the conversion to selection structure] 264 - 271.