ZLV Online

Name of article:Výpočet indexu listové plochy (LAI) v lesních porostech na základě dat leteckého laserového skenování v podmínkách České republiky
Number:4
Year:2014
Author:Tomáš Mikita, Zdeněk Patočka, Jan Sabol

Description of article

Výpočet indexu listové plochy (LAI) v lesních porostech na základě dat leteckého laserového skenování v podmínkách České republiky.
[Estimation of leaf area index (LAI) in forests on the basis of airbone laser scanning in the conditions of the Czech Republic] 234 - 242.