ZLV Online

Název článku:Výpočet indexu listové plochy (LAI) v lesních porostech na základě dat leteckého laserového skenování v podmínkách České republiky
Číslo:4
Rok:2014
Autor:Tomáš Mikita, Zdeněk Patočka, Jan Sabol

Popis článku

Výpočet indexu listové plochy (LAI) v lesních porostech na základě dat leteckého laserového skenování v podmínkách České republiky.
[Estimation of leaf area index (LAI) in forests on the basis of airbone laser scanning in the conditions of the Czech Republic] 234 - 242.