ZLV Online

Name of article:Výsledky fenotypového šetření v porostech domácích druhů lípy (Tilia spp.)
Number:4
Year:2008
Author:Petr Novotný, Václav Buriánek, Marie Benedíková

Description of article

Výsledky fenotypového šetření v porostech domácích druhů lípy (Tilia spp.).
[Phenotypic examination results from the forest stands containing autochthonous lime species (Tilia spp.)] 273 - 284.