ZLV Online

Name of article:Vývoj kultury jilmu horského (Ulmus glabra HUDS.) v hřebenové poloze Jizerských hor
Number:Special
Year:2009
Author:Vratislav Balcar, Dušan Kacálek , Ivan Kuneš

Description of article

Vývoj kultury jilmu horského (Ulmus glabra HUDS.) v hřebenové poloze Jizerských hor.
[Scotch elm (Ulmus glabra HUDS.) plantations prosperity in ridge part of the Jizerské hory Mts.] 3 - 8.