ZLV Online

Název článku:Vývoj kultury jilmu horského (Ulmus glabra HUDS.) v hřebenové poloze Jizerských hor
Číslo:Special
Rok:2009
Autor:Vratislav Balcar, Dušan Kacálek , Ivan Kuneš

Popis článku

Vývoj kultury jilmu horského (Ulmus glabra HUDS.) v hřebenové poloze Jizerských hor.
[Scotch elm (Ulmus glabra HUDS.) plantations prosperity in ridge part of the Jizerské hory Mts.] 3 - 8.