ZLV Online

Name of article:Význam vlhkosti vzduchu v epidemiologii nekrózy jasanu – předběžné výsledky
Number:4
Year:2013
Author:Ludmila Havrdová, Karel Černý

Description of article

Význam vlhkosti vzduchu v epidemiologii nekrózy jasanu - předběžné výsledky.
[The importance of air humidity in ash dieback epidemiology - preliminary results] 347 - 352.