Services

Seznam služeb

Lesní ochranná služba – (2009-2013)-
koordinátor: Ing. Miloš Knížek, PhD.

Expertní poradenský a informační servis v oblasti lesního semenářství, školkařství, umělé obnovy lesa a zalesňování, kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin – (2008-2011) –
koordinátoři: Ing. Václav Nárovec, PhD., Mgr. Zdeňka Procházková, CSc.

Expertní a poradenská činnost při obnově a výchově les. porostů, uplatnění biotechnologií a speciálních výsadeb rychle rostoucích dřevin, udržování klonových archivů, ověřovacích a demonstračních objektů – (2008-2011) –
koordinátoři: Ing. Jiří Novák, PhD., RNDr. Jana Malá, CSc., Ing.. Luďka Čížková, PhD.

Expertní a poradenská činnost a komplexní informační servis v oblasti zajišťování biomasy
koordinátor: RNDr. Marian Slodičák, CSc.

Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace složek prostředí a rozvoje biodiverzity lesních ekosystémů, jakož i osvěta a informační kampaň pro vlastníky, nájemce, popřípadě podnájemce lesa a honiteb – (2009-2012) –
koordinátor: Ing. František Havránek, CSc..

Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu využitelných pro praxi a zajištění dostupnosti nových poznatků lesnického a mysliveckého výzkumu a lesnicky využitelných informací pro vlastníky lesa a subjekty hospodařící v lesích v letech 2010-2013 – (2010-2013)-
koordinátor: Šarka Holzbachová, DiS.

Registr aktivit v lesnictví v rámci ČR – (2010-1013)
koordinátor: Šarka Holzbachová, DiS.

Monitoring cizorodých látek v lesních ekosystémech s vazbou na potravní řetězec – koordinátor: Ing. Milan Bíba, CSc.