Služby

Lesní ochranná služba
koordinátor: Ing. Miloš Knížek, Ph.D.

Expertní a poradenská činnost pro vlastníky lesů v oblasti zjišťování příčin poškození lesních porostů přímým i nepřímým poškozením imisí a dalšími antropogenními vlivy
koordinátor: Ing. Radek Novotný, Ph.D.

Poradenská a expertní činnost v oboru obnovy a výchovy lesních porostů

koordinátor: Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu pro praxi
koordinátor: Ing. Jan Řezáč

Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace složek prostředí a rozvoje biodiverzity lesních ekosystémů, jakož i osvěta a informační kampaň pro vlastníky, nájemce, popřípadě podnájemce lesa a honiteb
koordinátor: Ing. František Havránek, CSc.

Laboratoře ústavu