Vejpustková Monika, Ing. Ph.D.

E-mail:
Phone:257 892 206
Mobile:608 117 833
Department:Department of Forest ecologyDepartment of Forest Ecology in Strnady
Line:206
Website:Research gate profile
Position:
vulhm-lide-vejpustkova

Education:

2008          Ph.D. degreeFaculty of forestry,  Czech University of Life Science in Prague,
Czech Republic, principal subject: Forest management
1996          M.Sc., Faculty of forestry, Czech University of Agriculture in Prague, principal subject: Landscape engineering

Membership:

Member of Association for Tree-Ring Research (ATR)
Member of Expert panel on Growth, ICP Forests

Main research projects:

2015-2018NAZV QJ1520299 Applying Douglas fir in forest management of the Czech Republic (other investigator in charge of  forest measurement, biomass assessment and tree-ring analysis)
2016-2018Ecological limits and production effects of Norway spruce silviculture in the lower altitude – analysis of risks and production potentials of lowland spruce populations (other investigator in charge of  growth assessment and tree-ring analysis)
20147-2017COST CZ – LD14124 Nutrient cycling in the Central European mixed forests; the project is carried out under the framework of the COST action FP 1206 EuMIXFOR – European mixed forests – Integrating Scientific Knowledge in Sustainable Forest Management (other investigator in charge of  forest measurement, biomass assessment and tree-ring analysis)
2013-2016COST CZ LD13007: Growth response of spruce (Picea abies (L.) KARST.) to extreme climatic and pollution stress during the winter 1995/96 (principal investigator in charge of tree-ring analysis)
2012-2016QJ1220316: Assessment of expected changes in growth and mortality of forest stands, impacts on forest production in the Czech Republic, and proposal of adaptation strategy  (other investigator in charge of forest measurement and data evaluation)
2009-2011Life+ FutMon – Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System (other investigator in charge of  forest measurement – periodic survey and continual radial growth measurements, tree-ring analysis)
2008-2012NAZV QH81246: Dynamics of main nutrients content in the spruce and beech stands in the Czech Republic (other investigator in charge of  forest measurement and biomass assessment)
2005-2008NAZV 1G5745: Influence of enhanced ozone concentrations and meteorological factors on the stability of spruce and beech forest stands in the Czech Republic (other investigator in charge of tree-ring analysis)
2001-2004NAZV QC1273: Influence of current nitrogen deposition on increment enhancement and quality of nutrition of spruce forest stands (other investigator in charge of tree-ring analysis)

References:

Vejpustková M, Čihák T (2019). Climate response of Douglas fir reveals recently increased sensitivity to drought stress in Central Europe. Forests. In press.

Vejpustková M., Čihák T. (2018). Meteorologické faktory limitující růst douglasky v podmínkách České republiky. In: Novák J. et al.: Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR. Lesnická práce, Kostelec nad Černými Lesy.

Sitková Z, Sitko R, Vejpustková M, Pajtík J, Šrámek V (2018). Intra- and interannual variability in diameter increment of Fagus sylvatica L. and Picea abies L. Karst. in relation to weather variables.  Central European Forestry Journal 64: 223–237.

Lexa M, Vejpustková M, Samusevich A, Zeidler A (2018). Stopa imisní kalamity v anatomických znacích dřeva smrku (Picea abies (L.)Karst.) v oblasti Klínovce (Krušné hory) [Trace of air pollution disaster in the xylem traits of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in the Klínovec area (Ore Mountains, Czech Republic)]. Zprávy lesnického výzkumu 2: 136-146.

Vejpustková M, Čihák T, Šrámek V. (2018). Tloušťkový přírůst smrku (Picea abies (L.) Karst.) a buku (Fagus sylvatica L.) ve stejnorodých a smíšených porostech. Zprávy lesnického výzkumu 63 (4): 237-245.

Vejpustková M, Čihák T, Šrámek V. (2018). Stanovení nadzemní biomasy smrku ztepilého. Lesnická práce 97(5): 322-325.

Čihák T, Vejpustková M (2018). Parameterisation of allometric equations for quantifying aboveground biomass of Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) in the Czech Republic. J. For. Sci. 64: 108 – 117.

Čihák T, Vejpustková M, Šrámek V (2017). Kvantifikace nadzemní biomasy lesních porostů s pomocí vstupních veličin zjišťovaných bezpilotními letadly. In: Sitková Z, Pavlenda P (eds.): Dlhodobý ekologický výskum a monitoring lesov: súčasné poznatky a výzvy do budúcnosti. Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie, Zvolen 7.-8.11.2017. Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, s. 37 – 41.

Vejpustková M, Čihák T (2017). Kontinuální sledování tloušťkového růstu kmene na plochách intenzivního monitoringu ICP Forests v České republice. In: Sitková Z, Pavlenda P (eds.). Dlhodobý ekologický výskum a monitoring lesov: súčasné poznatky a výzvy do budúcnosti. Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie, Zvolen 7.-8.11.2017. Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, s. 138 – 142.

Vejpustková M, Čihák T, Šrámek V (2017). Kvantifikace nadzemní biomasy smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst). Lesnický průvodce 3/2017, VÚLHM, 28 s.

Samusevich A, Zeidler A, Vejpustková M (2017). Influence of air pollution load and extreme frost on wood cell parameters at mountain spruce stands (Picea abies (L.) Karst) in the Ore Mountains. Wood Research 62(1): 79-90.

Vejpustková M, Čihák T, Samusevich A, Zeidler A, Novotný R, Šrámek V (2017). Interactive effect of extreme climatic event and pollution load on growth and wood anatomy of spruce. Trees, 31(2): 575-586.