ZLV Online

Name of article:Biotechnologické postupy při záchraně kriticky ohroženého druhu – hořce jarního (Gentiana verna L.)
Number:1
Year:2011
Author:Pavlína Máchová, Jana Malá, Helena Cvrčková

Description of article

Biotechnologické postupy při záchraně kriticky ohroženého druhu – hořce jarního (Gentiana verna L.)
[Biotechnological methods in the protection of critically endangered species Gentiana verna L.] 38 - 42.