ZLV Online

Název článku:Biotechnologické postupy při záchraně kriticky ohroženého druhu – hořce jarního (Gentiana verna L.)
Číslo:1
Rok:2011
Autor:Pavlína Máchová, Jana Malá, Helena Cvrčková

Popis článku

Biotechnologické postupy při záchraně kriticky ohroženého druhu – hořce jarního (Gentiana verna L.)
[Biotechnological methods in the protection of critically endangered species Gentiana verna L.] 38 - 42.