ZLV Online

Name of article:Experimenty s porostní výchovou smrku ztepilého – Blaník I a Blaník II (1965)
Number:2
Year:2007
Author:Marian Slodičák, Jiří Novák

Description of article

Experimenty s porostní výchovou smrku ztepilého - Blaník I a Blaník II (1965).
Norway spruce thinning experiments - series Blaník I and Blaník II (1965)] 105 - 117.