ZLV Online

Název článku:Experimenty s porostní výchovou smrku ztepilého – Blaník I a Blaník II (1965)
Číslo:2
Rok:2007
Autor:Marian Slodičák, Jiří Novák

Popis článku

Experimenty s porostní výchovou smrku ztepilého - Blaník I a Blaník II (1965).
Norway spruce thinning experiments - series Blaník I and Blaník II (1965)] 105 - 117.