ZLV Online

Name of article:Hodnocení metod interpolace dat leteckého laserového skenování pro detekci stromů a měření jejich výšek.
Number:2
Year:2013
Author:Tomáš Mikita, Martin Klimánek, Miloš Cibulka

Description of article

Hodnocení metod interpolace dat leteckého laserového skenování pro detekci stromů a měření jejich výšek.
[Evaluation of interpolation methods of airbone laser scanning data for detection of trees and their heights] 99 - 106.