ZLV Online

Name of article:Hodnocení morfologických parametrů horských populací smrku ztepilého s různou růstovou strategií
Number:3
Year:2012
Author:Jan Leugner, Antonín Jurásek

Description of article

Hodnocení morfologických parametrů horských populací smrku ztepilého s různou růstovou strategií.
[Assessment of morphological parameters of Norway spruce mountain populations with different growth strategy] 195 - 201.