ZLV Online

Název článku:Hodnocení morfologických parametrů horských populací smrku ztepilého s různou růstovou strategií
Číslo:3
Rok:2012
Autor:Jan Leugner, Antonín Jurásek

Popis článku

Hodnocení morfologických parametrů horských populací smrku ztepilého s různou růstovou strategií.
[Assessment of morphological parameters of Norway spruce mountain populations with different growth strategy] 195 - 201.