ZLV Online

Name of article:Hydroloická bilance humusového podzolu v lesním povodí v Orlických horách
Number:2
Year:2010
Author:Vladimír Švihla, Vladimír Černohous, František Šach

Description of article

Hydroloická bilance humusového podzolu v lesním povodí v Orlických horách.
[Hydrological balance of a humic podzol in a forest watershed in the Orlické hory Mts] 133 - 140.