ZLV Online

Name of article:Inovační aktivity v lesním hospodářství České republiky
Number:4
Year:2011
Author:Lucie Pudivítrová, Vilém Jarský

Description of article

Inovační aktivity v lesním hospodářství České republiky.
[Innovation activities in forestry of the Czech Republic] 320 - 328.