ZLV Online

Name of article:Intercepčný proces smrekového porastu vo fáze rozpadu v Západných Tatrách
Number:4
Year:2013
Author:Marek Oreňák, Jaroslav Vido, Matúš Hríbik, Martin Bartík, Rastislav Jakuš, Jaroslav Škvarenina

Description of article

Intercepčný proces smrekového porastu vo fáze rozpadu v Západných Tatrách.
[Interception process of spruce forest in the phase of disintegration in the Western Tatras (Západné Tatry), Slovakia] 360 - 369.