ZLV Online

Název článku:Intercepčný proces smrekového porastu vo fáze rozpadu v Západných Tatrách
Číslo:4
Rok:2013
Autor:Marek Oreňák, Jaroslav Vido, Matúš Hríbik, Martin Bartík, Rastislav Jakuš, Jaroslav Škvarenina

Popis článku

Intercepčný proces smrekového porastu vo fáze rozpadu v Západných Tatrách.
[Interception process of spruce forest in the phase of disintegration in the Western Tatras (Západné Tatry), Slovakia] 360 - 369.