ZLV Online

Name of article:K vegetativním způsobům množení při realizaci opatření na záchranu a zachování specifických forem smrku ztepilého
Number:4
Year:2018
Author:Josef Frýdl, Petr Novotný

Description of article

K vegetativním způsobům množení při realizaci opatření na záchranu a zachování specifických forem smrku ztepilého: review.
[Towards utilizing vegetative propagation to recover and preserve specific forms of Norway spruce: review] 255 - 262.