ZLV Online

Název článku:K vegetativním způsobům množení při realizaci opatření na záchranu a zachování specifických forem smrku ztepilého
Číslo:4
Rok:2018
Autor:Josef Frýdl, Petr Novotný

Popis článku

K vegetativním způsobům množení při realizaci opatření na záchranu a zachování specifických forem smrku ztepilého: review.
[Towards utilizing vegetative propagation to recover and preserve specific forms of Norway spruce: review] 255 - 262.