ZLV Online

Name of article:Klimatické faktory limitující růst smrku na území České republiky v období 1968–2013
Number:1
Year:2022
Author:Monika Vejpustková

Description of article

Klimatické faktory limitující růst smrku na území České republiky v období 1968–2013
[Climatic factors limiting spruce growth in the Czech Republic in the period 1968–2013] 60-71