ZLV Online

Název článku:Klimatické faktory limitující růst smrku na území České republiky v období 1968–2013
Číslo:1
Rok:2022
Autor:Monika Vejpustková

Popis článku

Klimatické faktory limitující růst smrku na území České republiky v období 1968–2013
[Climatic factors limiting spruce growth in the Czech Republic in the period 1968–2013] 60-71