ZLV Online

Name of article:Lýkožrout smrkový na neodvětvených a odvětvených smrkových lapácích
Number:1
Year:2017
Author:Emanuel Kula, Vojtěch Šotola

Description of article

Lýkožrout smrkový na neodvětvených a odvětvených smrkových lapácích.
[Ips typographus on Norway spruce trap trees with and without branches] 42 - 49.