ZLV Online

Název článku:Lýkožrout smrkový na neodvětvených a odvětvených smrkových lapácích
Číslo:1
Rok:2017
Autor:Emanuel Kula, Vojtěch Šotola

Popis článku

Lýkožrout smrkový na neodvětvených a odvětvených smrkových lapácích.
[Ips typographus on Norway spruce trap trees with and without branches] 42 - 49.