ZLV Online

Name of article:Mapy ohrožení smrkových porostů suchem jako nástroj identifikace rizikových oblastí: odborné sdělení.
Number:4
Year:2016
Author:Vít Šrámek, Kateřina Neudertová Hellebrandová

Description of article

Mapy ohrožení smrkových porostů suchem jako nástroj identifikace rizikových oblastí: odborné sdělení.
[Maps of drought risk for Norway spruce stands as a decision tool indicating threatened regions in the Czech Republic: short communication] 305 - 309.