ZLV Online

Název článku:Mapy ohrožení smrkových porostů suchem jako nástroj identifikace rizikových oblastí: odborné sdělení.
Číslo:4
Rok:2016
Autor:Vít Šrámek, Kateřina Neudertová Hellebrandová

Popis článku

Mapy ohrožení smrkových porostů suchem jako nástroj identifikace rizikových oblastí: odborné sdělení.
[Maps of drought risk for Norway spruce stands as a decision tool indicating threatened regions in the Czech Republic: short communication] 305 - 309.