ZLV Online

Name of article:Metodický přístup k lesnickým auditům na bázi požadavků auditorských předpisů statutárních auditů
Number:4
Year:2014
Author:Dalibor Šafařík, Petra Hlaváčková

Description of article

Metodický přístup k lesnickým auditům na bázi požadavků auditorských předpisů statutárních auditů.
[Methodological approach to forestry audits requirements based on statutory audits of audit regulation] 299 - 303.