ZLV Online

Name of article:Modelová analýza invazivní strategie lýkožrouta smrkového v podmínkách LS Dvůr Králové
Number:1
Year:2019
Author:Tomáš Hillermann, Jaromír Štůsek

Description of article

Modelová analýza invazivní strategie lýkožrouta smrkového v podmínkách LS Dvůr Králové.
[Model analysis of the bark beetle invasive strategy in conditions of the Dvůr Králové forest district administration (Czech Republic)] 25–36