ZLV Online

Název článku:Modelová analýza invazivní strategie lýkožrouta smrkového v podmínkách LS Dvůr Králové
Číslo:1
Rok:2019
Autor:Tomáš Hillermann, Jaromír Štůsek

Popis článku

Modelová analýza invazivní strategie lýkožrouta smrkového v podmínkách LS Dvůr Králové.
[Model analysis of the bark beetle invasive strategy in conditions of the Dvůr Králové forest district administration (Czech Republic)] 25–36