ZLV Online

Name of article:Mykologické poměry na zalesněných zemědělských půdách
Number:4
Year:2008
Author:František Soukup, Vítězslava Pešková, Jaroslav Landa

Description of article

Mykologické poměry na zalesněných zemědělských půdách.
[Mycological conditions on afforested agricultural lands] 291 - 300.