ZLV Online

Name of article:Mykorhizní poměry a zdravotní stav dubů na vybraných pokusných plochách v letech 2008-2012
Number:4
Year:2013
Author:Vítězslava Pešková, Roman Modlinger, Jan Liška, Miloš Knížek

Description of article

Mykorhizní poměry a zdravotní stav dubů na vybraných pokusných plochách v letech 2008-2012.
[Assessment of the mycorrhizal situation on the selected oak experimental plots in 2008-2012] 324 - 334.