ZLV Online

Název článku:Mykorhizní poměry a zdravotní stav dubů na vybraných pokusných plochách v letech 2008-2012
Číslo:4
Rok:2013
Autor:Vítězslava Pešková, Roman Modlinger, Jan Liška, Miloš Knížek

Popis článku

Mykorhizní poměry a zdravotní stav dubů na vybraných pokusných plochách v letech 2008-2012.
[Assessment of the mycorrhizal situation on the selected oak experimental plots in 2008-2012] 324 - 334.