ZLV Online

Name of article:Objektovo orientovaná klasifikácia drevinového zloženia na digitálnych leteckých snímkach zosuvného územia
Number:3
Year:2013
Author:Miroslav Kardoš, Alžbeta Medveďová, Šimon Supek, Martina Škodová

Description of article

Objektovo orientovaná klasifikácia drevinového zloženia na digitálnych leteckých snímkach zosuvného územia.
[Object-oriented classification of tree species in digital aerial photos of landslide area] 195 - 205.