ZLV Online

Název článku:Objektovo orientovaná klasifikácia drevinového zloženia na digitálnych leteckých snímkach zosuvného územia
Číslo:3
Rok:2013
Autor:Miroslav Kardoš, Alžbeta Medveďová, Šimon Supek, Martina Škodová

Popis článku

Objektovo orientovaná klasifikácia drevinového zloženia na digitálnych leteckých snímkach zosuvného územia.
[Object-oriented classification of tree species in digital aerial photos of landslide area] 195 - 205.