ZLV Online

Name of article:Obsah živin v biomase břízy bělokoré na chudých oglejených stanovištích
Number:3
Year:2017
Author:Jiří Novák, David Dušek, Dušan Kacálek, Marian Slodičák

Description of article

Obsah živin v biomase břízy bělokoré na chudých oglejených stanovištích.
[Nutrient content in silver birch biomass on nutrient-poor, gleyic sites] 135 - 141.