ZLV Online

Název článku:Obsah živin v biomase břízy bělokoré na chudých oglejených stanovištích
Číslo:3
Rok:2017
Autor:Jiří Novák, David Dušek, Dušan Kacálek, Marian Slodičák

Popis článku

Obsah živin v biomase břízy bělokoré na chudých oglejených stanovištích.
[Nutrient content in silver birch biomass on nutrient-poor, gleyic sites] 135 - 141.