ZLV Online

Name of article:Ověření vlivu mykorhizního preparátu na růst a vývoj smrkových sazenic na LS Jablunkov
Number:3
Year:2010
Author:Vítězslava Pešková, Marek Tuma

Description of article

Ověření vlivu mykorhizního preparátu na růst a vývoj smrkových sazenic na LS Jablunkov.
[Influence of artificial mycorrhization on development of spruce seedlings at Jablunkov (forest district)] 211 - 220.