ZLV Online

Název článku:Ověření vlivu mykorhizního preparátu na růst a vývoj smrkových sazenic na LS Jablunkov
Číslo:3
Rok:2010
Autor:Vítězslava Pešková, Marek Tuma

Popis článku

Ověření vlivu mykorhizního preparátu na růst a vývoj smrkových sazenic na LS Jablunkov.
[Influence of artificial mycorrhization on development of spruce seedlings at Jablunkov (forest district)] 211 - 220.