ZLV Online

Name of article:Porovnání růstu douglasky tisolisté a smrku ztepilého podle dat lesních hospodářských plánů a osnov
DOI:10.59269/zlv/2024/1/717
Number:1
Year:2024
Author:Karel Matějka, Jan Mondek

Description of article

Porovnání růstu douglasky tisolisté a smrku ztepilého podle dat lesních hospodářských plánů a osnov
[Comparison of Douglas-fir and Norway spruce growth according to data from forest management plans and outlines] 37-47