ZLV Online

Název článku:Porovnání růstu douglasky tisolisté a smrku ztepilého podle dat lesních hospodářských plánů a osnov
DOI:10.59269/zlv/2024/1/717
Číslo:1
Rok:2024
Autor:Karel Matějka, Jan Mondek

Popis článku

Porovnání růstu douglasky tisolisté a smrku ztepilého podle dat lesních hospodářských plánů a osnov
[Comparison of Douglas-fir and Norway spruce growth according to data from forest management plans and outlines] 37-47