ZLV Online

Name of article:Posouzení vývoje potomstev jedle bělokoré (Abies alba Mill.) původem ze Slovenska a České republiky na výzkumné ploše č. 53 – Konopiště, Mrač do věku 35 let
Number:1
Year:2008
Author:Jiří Čáp, Petr Novotný, Jiří Šindelář, Josef Frýdl

Description of article

Posouzení vývoje potomstev jedle bělokoré (Abies alba Mill.) původem ze Slovenska a České republiky na výzkumné ploše č. 53 - Konopiště, Mrač do věku 35 let.
[Review of development of Slovak and Czech silver fir (Abies alba Mill.) provenances on research plot No. 53 - Konopiště, Mrač for he first 35 years] 75 - 85.