ZLV Online

Name of article:Postupy oceňování protierozní funkce lesa při používání zejména mechanizovaných technologií obnovy
Number:4
Year:2018
Author:František Šach, Jiří Dvořák, Luděk Šišák, Vladimír Černohous

Description of article

Postupy oceňování protierozní funkce lesa při používání zejména mechanizovaných technologií obnovy.
[Procedures of pricing erosion control function of the forest using particularly mechanized logging and site preparation practices] 243 - 254.